Návod na vlek

Návod k použití vleku

1/ zapnutí a spuštění vleku

 1. V hlavním rozvaděči zapni jistič vleku
 2. V lyžárně si vezmi koncový spínač a zapoj ho dole do rozvaděče vleku
 3. Prohlídni hnací kolo a lano, a pokud je na laně nebo v drážce kola sníh nebo led, tak nepouštěj vlek a námrazu nebo sníh odstraň
 4. Před spuštěním zkontroluj, zdali není spodní lano zařízlé ve sněhu. Pokud ano, uvolni ho a po skončení provozu vleku podlož prkny
 5. Spusť vlek zeleným tlačítkem a zkontroluj postupně vypnutím všemi třemi červenými stop tlačítky funkci zastavení vleku
 6. Prohlédni při spuštění lano, zdali není poškozené

2/ vypnutí vleku

 1. Vypni vlek kterýmkoliv stoptlačítkem, zkontroluj, jestli nezůstalo zamáčknuté, odpoj spodní koncák na tyči a ukliď jej do lyžárny.
 2. Vypni jistič v hlavním rozvaděči
 3. Zapiš provoz vleku do deníku vleku v jídelně

3/ obsluha vleku

 1. obsluhovat vlek smí pouze osoby proškolené dle …………………………..
 2. Kontroluje stav kotviček. Nesmí se jezdit se zauzlovaným, nebo poškozeným lankem, či kotvičkou, poškozené vyřadí
 3. Určuje rozestupy na vleku
 4. Při jakémkoliv podezření na poškození vleku vlek odstavuje

4/ na vleku je zakázáno:

 1. Jezdit v kratších rozestupech, nežli určí obsluha
 2. Jezdit ve více lidech na jedné kotvičce
 3. Jezdit na něčem jiném, nežli na lyžích nebo snowboardu
 4. Úmyslně vybočovat při jízdě do strany
 5. Nedbat pokynů obsluhy

Seznam proškolených osob:

Martin Kříž

Pavel Šálek