Návod pro správce

Institut správce

 1. Správce chalupy je pověřován a odvoláván výborem OLT z členů OLT.
 2. V  případě potřeby může výbor OLT pověřit dočasným správcováním i jiného člena OLT.
 3. Správce technicky zajišťuje chod chalupy, předává pokoje ubytovaným a přebírá je při odjezdu.
 4. Správce před opuštěním chalupy rozdělí úklid společných prostor mezi ubytované a přebere provedený úklid.
 5. Správce před opuštěním chalupy zajistí vyčištění kamen a jejich přípravu na zátop
 6. Správce má právo usměrnit ubytované v nutném případě, kdy by nějakou činností mohlo být závažně poškozeno zařízení chalupy, nebo zdraví ubytovaných.
 7. Správce má právo rozumnou formou vyžadovat udržování pořádku v objektu a má právo i během pobytu určit kdo co uklidí, nebo jak se kdo bude podílet na provozu chalupy (například topení)
 8. Správce po předání pokoje vstupuje do pokojů pouze se souhlasem ubytovaných nebo v mimořádných situacích, které nesnesou odkladu. Nikdy nevstupuje na pokoj jen preventivně.
 9. Správce vydá na začátku ubytovaným kotvičky na vlek a pak je také vybere a překontroluje.
 10. V případě závažného porušení pravidel pobytu na chalupě má právo správce ubytované upozornit na porušení a žádat nápravu stavu, pokud by docházelo k závažnému porušení opakovaně, tak má právo i ukončit pobyt těm, co pravidla porušují.
 11. Správce vybírá poplatky za pobyt, a vyúčtovává to hospodáři OLT.
 12. Správce si před započetím akce, nejpozději ve čtvrtek, zajistí podle potřeby zapnutí ohřevu vody a topení.
 13. Při ukončení pobytu správce nakonec zkontroluje vypnutí topných těles, zavření oken, zamčení uhlárny atd., nastavení jističů v rozvaděči, zapnutí temperovacího vytápění včetně nastavení hodnot, vypnutí hlavního vypínače v rozvaděči.
 14. Správce řeší drobné závady na místě a větší ve spolupráci s výborem OLT.
 15. Zjištěné nevyřešené závady ohlásí písemně nejpozději spolu s vyúčtováním ubytovateli nebo hospodáři.
 16. Správce v případě potřeby vydává věci ze správcovské skříně. Na konci zapíše skutečný stav věcí ve skříni a informace o chybějících předá pověřené osobě

Seznam správců k 1.12. 2022:

Milan Hrabák

Milan Biskup

Aleš Vrhel

Jiří Klíma

Martin Kříž

Martina Hlaváčková

Pavel Šálek

Kateřina Klepačová